știri

Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată
07.02.2014
Pentru a transpune în dreptul românesc Directiva 2011/7/UE din 16.02.2011, a fost adoptată Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între p

Legea nr.72/2013 a intrat la data de 5 aprilie 2013 şi vizează numai contractele încheiate între profesionişti (persoane fizice sau juridice care exploatează o întreprindere cu caracter lucrativ) şi între aceştia şi autorităţile contractante (autorităţi publice ale statului, organisme de drept public fără scop lucrativ care îndeplinesc condiţii particulare sau asocieri ale acestora). Actul normativ nu priveşte contractele încheiate cu consumatorii, protejaţi printr-un pachet de reglementări diferite.
Mai mult, nu orice obligaţii contractuale intră în sfera de aplicare a legii, ci numai obligaţiile de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte de furnizare de bunuri sau prestare de servicii.
Legea nr. 72/2013 stabileşte, printre altele:

  1. termene-limită de plată a preţului (60 de zile în cazul profesioniştilor şi 30 de zile în cazul autorităţilor contractante, de la acestea putându-se deroga numai dacă nu se ajunge astfel la clauze contractuale abuzive);
  2. aplicarea de dobânzi penalizatoare şi termenele de la care acestea încep să curgă;
  3. daune-interese minimale de 40 de euro;
  4. nulitatea absolută a clauzelor contractuale prin care se stipulează un termen de emitere sau primire a facturii.
     

Principala noutate adusă de lege este însă instituirea, în relaţiile dintre profesionişti şi dintre aceştia şi autorităţile contractante, a conceptului de clauză (şi practică) contractuală abuzivă, familiară până acum numai domeniului protecţiei consumatorilor.